Uddannelse

I uddannelses-udvalget arbejder vi først og fremmest på at opfylde korpsets vision, som bl.a. hedder

”Alle spejdere skal på kursus en gang om året”

En spændende udfordring, som vi glæder os til at at gøre vores ypperste for at opfylde!

Uddannelses-udvalget har følgende fokusområder i år:

  • planlægge og udføre vores egne kurser TræPå Ty (basiskursus for de 11-13 årige spejdere) og Træ På Ty-L (basiskursus for nye ledere). Træ På Ty står for ”Træning på Tydal”.
  • at udvikle vores egne kurser, så de er relevante i forhold til korpsets aktuelle behov. Konkret arbejdes der på at udvikle patruljeledertræning på Tydal og evt ligeledes at genetablere Trenefærd.
  • at sende flest mulige spejdere og ledere til kurser i Danmark og samtidig på sigt at åbne vores egne kurser op for de andre korps i Danmark.
  • at undersøge om Juleica (Jugendleitercard) er noget vi skal prioritere højere i korpsets lederuddannelse.
  • at udvikle en uddannelseslinie med særdeles gode kurser, som vi anbefaler spejdere og ledere og som vi vil gøre en speciel indsats for både pr-mæssigt og økonomisk.
  • at tilbyde 3-4 praktiske inspirationskurser til vores ledere. Kurserne skal have en varighed af ca. 3 timer og indholdet kan spænde over alt fra kulsøpionering til spejdersang.
  • at sørge for at der med jævne mellemrum tilbydes et førstehjælpskursus til vores ledere.
  • at lægge en strategi for, hvordan vores tilbud når ud til flest mulige. Evt gøre brug af forskellige medier til de forskellige målgrupper.

Som I kan se, så har vi mange bolde i luften, men vi vil stadigvæk gerne have jeres tilskyndelser, spørgsmål, gode ideer, ris og ros.

Hvis du vil i kontakt med uddannelses udvalget så skriv til:

uddannelse@spejder.de