Kontakt

Korpsledelsen

Korpsledelsen er Dansk Spejderkorps Sydslesvigs bestyrelse.

Formand: Ricky Teiwes

formand@spejder.de

Spejderchef: Kira Kutscher

kira@spejder.de

Kasserer: René Schöneich

kasserer@spejder.de

Medlem: Björn Wegner

bjoern@spejder.de

Medlem: Niklas Bang

niklas@spejder.de

Medlem: Jesko Stolp

jesko@spejder.de

Udvalg

Her finder du udvalgets formænd.

Uddannelse: Brian Nielsen og Nehle Bastiansen

uddannelse@spejder.de

Klatring: Martin Ziemer

klatring@spejder.de

International: Tor-Salve Dalsgaard

int@spejder.de

Museum: Helga Hansen

museum@spejder.de

Centerlejr: Mette Hansen

kontakt@centerlejr.dk

Depot: René Schöneich

depot@spejder.de

Tydal: Ricky Teiwes


Arbejdsgrupper

Web&IT: Hannes Dau

Løvebrøl: Mette Jessen

Korpsturnering: Brian Nielsen

Ulvedagen: Georg Thomsen

Jamboretten 2024: Brian Nielsen & Tor-Salve Dalsgaard

lejrchef@jamborette.de

Korpsledelsen er Dansk Spejderkorps Sydslesvigs bestyrelse. Den vælges til korpsrådsmødet og består af 7 personer. Den har ansvaret for at at beslutninger truffet på Korpsrådsmødet følges op og for at sikre udviklingen i spejderarbejdet. Det gøres blandt andet ved at nedsætte udvalg og sørge for at der er fremdrift i udvalgsarbejdet. Korpsledelsen holder ca. hver anden uge et skypemøde og fysiske møder efter behov. Desuden holder korpsledelsen udviklingsweekender med fokus på at klæde korpsledelsen på til at træffe de rette beslutninger og at planlægge den overordnede udvikling. Desuden har de enkelte medlemmer nogle gange aftenmøder. Arbejdet i korpsledelsen er ulønnet, men medlemmernes udgifter dækkes af korpset.