Spejderfonden

Ledere og spejdere kan gøre sig fortjent til at modtage et af Sydslesvigsk Spejderfonds legater, ved i særlig grad at have gjort en indsats for spejderbevægelsen. For at modtage legatet skal man indstilles af en af korpsets ledere.

I DSS har vi fire forskellige legater.

Gamle Ravns Mindelegat 

Legatets formål er at anerkende en spejder, der i årets løb har gjort sig særlig fortjent for spejdersagen og modersmålet efter indstilling fra korpsets lederstab. Legatet kan også, hvis ingen modtager findes, tildeles korpset til en opgave eller til Spejdergården Tydal.

Sct. Georgs Gildet i Flensborgs Rejselegat

Legatets formål er at yde tilskud til en spejder eller leder som tilskud til rejseudgifter ved deltagelse i en spejderlejr, et spejderstævne eller kursus og træningslejre I Danmark eller andre lande.

Else Suhrs Mindelegat

Legatets formål er at anerkende en pigespejder, der har gjort sig særligt fortjent i fællesskabet og samarbejdet og udvist gode initiativer.

Dirch’s Mindelegat

Legatets formål er at anerkende en leder, der igennem mange år har været trofast og ved god planlægning af ture, lejre o.l. har givet sine spejdere særligt gode oplevelser.