Hej forældre

Skal dit barn starte som spejder i Dansk Spejderkorps Sydslesvig?

Eller er dit barn blevet inviteret med til spejder af en god ven, og går I nu og overvejer, hvad spejderlivet kan give jeres familie?

I den forbindelse kan der være mange ubesvarede spørgsmål: Hvad får mit barn ud af at være spejder? Hvad koster en spejderuniform? Hvilke værdier bygger spejderarbejdet på? Hvad forventes der af mig som forælder? Skal man have en masse udstyr for at være spejder? Og så videre…

De her sider er lavet som en hjælp til dig som forælder, og vi håber, at du her finder svar på nogle af dine spørgsmål.

Du er selvfølgelig også meget velkommen til at få en god snak med lederne i den lokale spejdergruppe – vi vil altid gerne være behjælpelige med råd og vejledning. Den lokale spejdergruppe kan du finde på “bliv spejder” siden.

Unikt fælleskab.
Det kan være hårdt at være spejderforældre!
Firluftsliv, fællesskab og udfordringer – det er det dit barn møder ved spejderne. Og det er med til at udvikle dit barn til et mere selvstændigt menneske parat til at overtage ansvar.

Hvorfor blive spejder?

Spejderlivet er et attraktivt tilbud til børn i alle aldre, der handler om langt mere end snobrød og knob. Dit barn vil få venner for livet, og få mulighed for individuel udvikling i trygge rammer. Dit barn vil få det sjovt med jævnaldrende børn og vil opleve voksne, der har tid og overskud – og sammen vil vi få en masse gode oplevelser.

Den grundlæggende idé med spejderarbejdet er at bidrage til, at børn og unge udvikler deres fulde potentiale som enkeltindivider, som ansvarlige borgere og som medlemmer af det lokale, nationale og internationale samfund.

Spejderarbejdet bygger på menneskelige værdier som hjælpsomhed, forståelse og venskab blandt børn og voksne. Ting som mobning, drilleri og jalousi er ikke en del af konceptet.

Spejderbevægelsens stifter Lord Baden-Powell mente, at der skulle være noget helt specielt ved spejderne – at man ikke kun skulle kende dem på uniformen og på deres aktiviteter, men også på deres væremåde. Spejderlov, spejderløfte og motto er de ting, der er fælles for alle spejdere i hele verden. Ordlyden er ikke præcis den samme fra sted til sted, men grundlaget er det samme og et udtryk for, at vi som del af den internationale spejderbevægelse ønsker et fællesskab ud fra de samme idealer uanset hudfarve, tro og nationalitet.

Værdier i spejderarbejdet

Spejderiet bygger på nogle helt særlige værdier. Derfor siger vi at man ikke går til spejder, men man er spejder.

Spejderloven
Som spejder vil jeg gøre mit bedste for

  • at finde min egen tro
  • at værne om naturen
  • at være hensynsfuld og hjælpsom
  • at være til at stole på
  • at have respekt for andre
  • at høre andres meninger og selv tage standpunkt
  • at tage medansvar i familie og samfund

Spejderløftet
Jeg lover at holde spejderloven.

Spejdermotto
Vær beredt!

Hvad forventes der af mig som spejderforældre?

Som leder vil vi meget gerne hilse på dig som forælder – det er vigtigt for os at vide hvem du er, men det er også vigtigt for os, at du kender os. Derfor er du meget velkommen til en gang imellem at stikke hovedet ind og hilse på i forbindelse med spejdermøderne.

En af dine fornemmeste opgaver som spejderforælder er at følge med i de informationer og uge- programmer, som dit barn får med hjem, og sende barnet af sted godt klædt på til de enkelte aktiviteter.

Derudover kan du bidrage aktivt til, at dit barn får en sjov, spændende og aktiv tid som spejder, hvis du har lyst. Blandt andet kan du give de frivillige ledere en hjælpende hånd i forbindelse med arrangementer, kagebagning, kørsel til og fra ture eller med de aktiviteter og projekter, som skaffer penge til kredsen. Du kan desuden deltage i forældremøder/-aftener.

Der er også mulighed for, at du som forælder får en plads i gruppebestyrelsen og herved faår endnu større indflydelse på det spejderarbejde, som dit barn er en del af.

Som forælder er du naturligvis altid velkommen til at tage kontakt til lederne i gruppen, hvis du har spørgsmål.

Kunne du godt tænke dig at blive leder?

Hvis du lige som dit bar også vil have nogle af de vilde oplevelser, så kunne det måske være noget for dig at blive leder. Du kan jo starte stille og roligt med f.eks. at høre om du kan hjælpe lederne med at lave mad til en tur og så ved siden af snuse lidt til de aktiviteter der foregår. Jobbet som frivillig leder er meget tilfredsstillende og du udvikler dig meget hen ad vejen. Og så pynter det rigtig godt på dit CV. Hvis du vil læse lidt mere om hvad det vil give dig at være leder, så kan du læse mere her.


FAQ

Hvorfår har i tørklæde og uniform på?

Nogen synes at spejderuniformen er lidt støvet. Engang var tanken, at den fælles uniform var med til at udligne sociale forskelle. Sådan er det måske stadig, men i højere grad er uniformen i dag med til at give spejderne identitet. Man kan se, at vi er spejdere – og det er vi stolte af!

Hvad er formålet med mærker?

Mærkerne på uniformen fortæller noget om personen der har den på. Man kan f.eks. se hvilke lejre og kurser man har været på. Lidt som en facebookvæg er det ens profil udad. Ofte er mærker på uniformen også en god start til en snak med andre spejder. “Du har også været på Spejdernes Lejr i Holstebro?” Eller “Åhh, et fjeldgruppe mærke. Jeg vil også gerne på et af deres kurser. Hvilket har du været på?”

Hvad er Tydal?

Tydal er et Spejdercenter der drives af Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Det ligger midt mellem Tarp og Eggebek i et naturskøntområde i Treene-dalen. På de 74 ha har korpset kursusfaciliteter, hytter, kontor og depot. Ofte vil ture foregå på Tydal og det vil blive til et af de steder hvor dit barn kommer til at have allerflest dejlige minder.

Hvad er spejderhjælpen?

Spejderhjælpen er en fond, der er stiftet af de danske spejderkorps og hedder officielt “Spejdernes fond til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn”. Fondens formål er at støtte projekter til fordel for nødlidende, syge og vanskeligt stillede børn både i Danmark, herunder Grønland, og uden for landets grænser.

Fondens midler tilvejebringes ved en årlig Spejderhjælpsuge, hvor spejderne mod betaling tilbyder en arbejdsindsats, der ubeskåret går til fonden. Spejderhjælpsugen indbringer ca. 400.000 kr. årligt.

Er det farligt at være spejder?

Hos spejderne bruger vi knive, økser og save – samtidig laver vi også mad over bål. Dit barn vil lære hvordan man omgås disse værktøjer og bruger dem på en sikker måde. Undersøgelser viser at f.eks. fodbold er en langt mere farlig sport og at det der topper listen over alvorlige ulykker er ridning. Det passer meget godt med vores erfaring. Vi kan ikke rigtigt huske hvornår vi skulle have haft en alvorlig ulykke hos spejderne.

Spejder og FDF’er, er det ikke det samme?

Mange tror at spejder og FDF’er er det samme. Mange af aktiviteterne er ens, men spejderne er unikke på en lang række punkter. FDF’erne er en organisation der kun findes i Danmark og Sydslesvig, hvorimod spejderne er en verdensomspændende bevægelse med mere end 38 mio medlemmer i næsten alle verdens lande. Der er også forskelle i forhold til den tilgang der er i ungdomsarbejdet. Hos spejderne har vi nogle principper som “Learning by doing” og “børn leder børn”. Det betyder at spejderne hos os leder hinanden og selv er med til at udvikle deres aktiviteter. Hos FDF’erne er det lederne der laver aktiviteter med børnene. Vi tror på at børn har brug for en vis frihed for at kunne udvikle deres fulde potentiale. Og så er det ret sejt at tage på en spejderlejr til Japan hvor man spiser mad med pinde sammen med ens nye venner fra Hong Kong, Brasilien og Italien…

Flere spørgsmål?

Hvis du har flere spørgsmål så kontakt os endeligt! Du finder kontakt informationer øverst til højre på denne hjemmeside.

Hvad koster det at være spejder?

Det er lidt forskelligt hvad det koster at være spejder. Når man er medlem i Dansk Spejderkorps Sydslesvig så betaler man to typer kontingent; 1) Korpskontingentet (der for tiden er på 25 EUR) og 2) Gruppekontingent (der varierer fra gruppe). De fleste steder vil prisen får et årsmedlemsskab ligge omkring 50 EUR. Dertil skal der regnes mindre udgifter til ture, lejre og udstyr. Samlet set er spejderi meget billigere end f.eks. at spille fodbold i den lokale klub eller at gå til ridning. Og så giver aktiviteterne meget mere for dit barns udvikling end nogen anden fritidsaktivitet.

Hvilket udstyr kræver det at blive spejder?

Umiddelbart kræver det ikke rigtig noget at starte. Et tørklæde og uniform.