Sydslesvigmærket

Sydslesvigmærket er et af vores helt egne mærker. Mærkerne kan købes på korpsdepotet.

Ulve – Gul kant

 1. Indtegn følgende byer på et Sydslesvig kort: Husum, Rendsborg, Slesvig, Vesterland, Flensborg, Kappel.
 2. Indtegn: Ejderen, Trenen og Slien.
 3. Find ud af hvor der er flokke under DSS.
 4. Skriv et brev til en flok i Sydslesvig.
 5. Sejl over Slien til Hedeby museet. Besøg museet og gå en tur på Forbindelsesvolden og Margrethevolden til Danevirke.
 6. Besøg Husum. Se på tidevand, besøg slusen og find ud af, hvordan den virker. Gå på diget nordpå til Schobüll (ca. 4 km) og find ud af, hvad “slik” er.
 7. Besøg Danevirke museet og gå en tur til skanse 14.
 8. Besøg Flensborg. f.eks. Kompagniporten, Skibsfartsmuseet, se de gamle skibe i havnen, Slotsgade, Duborg-Skolen, Marietrappen, Nørregade, Aktivitetshuset, Phänomenta ( Opg. )
 9. Få besøg af en sydslesviger, der fortæller.
 10. Praktisk opgave: Lav et sejlskib, der kan sejle på Kildebækken (på Tydal) eller snit en ske (redskab)

For at erhverve sig Sydslesvigmærket (med gul kant) skal mindst 7 af ovennævnte 10 punkter være lavet, heri skal der mindst indgå 2 hikes/ture.

Som en af opgaverne skal man lave bål på en kano.

Spejder – Rød kant

 1. Find ud af, hvor der er spejdere under Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Lav en collage.
 2. Du skal kende DSS s historie i store træk. Besøg Spejdergården Tydal, herunder spejdermuseet og løs opgaver på museet.
 3. Få besøg af en sydslesviger, der fortæller om mindretallet.
 4. Hike til Rendsborg ( ca. 40 km). Der foreligger forslag til hiken med overnatningsmuligheder. Henvendelse til Spejdermuseet.
 5. Hike fra Tydal til Dannevirke ( ca 36 km). Der er udarbejdet en særskilt beskrivelse af turen med beskrivelse af de steder, der er på ruten. Henvendelse til Spejdermuseet.
 6. Praktisk opgave: lav en runesten af træ og brænd en tekst med runer
 7. Lav en høne stegt i ler.
 8. Støbe gamle mønter af tin (ideer fra Hedeby museet).
 9. Tur til Flensborg: gå til Kobbermølle, besøg i Flensborg: Den gamle kirkegård, SdU’s aktivitetshus samt Duborg.
 10. Lav en model af et vikingeskib (højst 1 m). Det skal kunne sejle på Trenen.

For at erhverve sig Sydslesvigmærket (med rød kant) skal mindst 7 af ovennævnte 10 punkter være lavet, heri skal der mindst indgå 2 hikes/ture.

Seniorer – Blå kant

 1. Find oplysninger om de byer, hvor der er danske spejdere i Sydslesvig. Lav en collage.
 2. Besøg Tydal med spejdermuseet og løs opgaver om DSSs historie.
 3. Få besøg af en sydslesviger, der fortæller om mindretallet.
 4. Flensborgtur. Besøg Centralbiblioteket, Den Slesvigske Samling, Den gamle Kirkegård, Duborg-Skolen og lav ellers en bytur efter ønske og aftale,
 5. Deltag i “Løvebrølet”.
 6. Vadehavshike med guide.
 7. Vandretur/hike: Istedslagets udstrækning (ca. 57 km).
 8. Praktisk opgave: Lav et spiseredskab, en ske eller en skål, som skal udhules eller brændes ud.
 9. Byg en tømmerflåde, som fortøjes ved Treenen. Lav et bål på den.
 10. Plank en fisk og steg den på bålet på flåden.

For at erhverve sig Sydslesvigmærket (med blå kant) skal mindst 7 af ovennævnte 10 punkter være lavet, heri skal der mindst indgå 2 hikes/ture.