Sydslesvigmærket

Sydslesvigmærket er et af vores helt egne mærker. Mærkerne kan købes på korpsdepotet.

Ulve – Gul kant

 1. Indtegn følgende byer på et Sydslesvig kort: Husum, Rendsborg, Slesvig, Vesterland, Kappel.
 2. Indtegn: Ejderen, Trenen og Slien.
 3. Find ud af hvor der er flokke under DSS.
 4. Skriv et brev til en flok i Sydslesvig.
 5. Sejl over Slien til Vikingemuseet” besøg dette og gå en tur på Forbindelsesvolden og Margrethevolden til Dannevirke;
 6. Besøg Husum. Se på tidevand, besøg slusen og find ud af, hvordan den virker. Gå på diget enten nordpå ( ca. 4 km ) eller sydpå ( ca 8 km. ) og find ud af , hvad ” slik ” er.
 7. Besøg Tydal og se naturmuseet. Løs 5 naturopgaver rundt på området.
 8. Besøg Flensborg. f.eks. Kompagniporten, Skibsfartsmuseet, se de gamle sejlskibe i havnen, Slotsgade, Duborg-Skolen, Marietrappen, Nørregade, Aktivitetshuset. ( Opg. )
 9. FÅ besøg af en sydslesviger, der fortæller.
 10. Praktisk opgave: Lav et sejlskib, der kan sejle på Kildebækken (på Tydal) eller snit en ske (redskab)

For at erhverve sig Sydslesvigmærket skal mindst 7 af ovennævnte punkter være lavet, heri skal der mindst indgå 2 hikes/ture.

Som en af opgaverne skal man lave bål på en kano.

Spejder – Rød kant

 1. Find ud af, hvor der er spejdere under Dansk Spejderkorps Sydslesvig, lav en collage.
 2. Du skal kende DSS s historie i store træk. Besøg Spejdergården Tydal, herunder spejdermuseet og løs opgaven.
 3. Få besøg af en sydslesviger, der fortæller om mindretallets vilkår.
 4. Hike til Rendsborg ( ca. 40 km). Der foreligger forslag til hiken med overnatningsmuligheder.
 5. Hike fra Tydal til Dannevirke ( ca 36 km). Der er udarbejdet en særskilt beskrivelse af turen med beskrivelse af de steder, der er på ruten.
 6. Praktisk opgave: lav en runesten af træ og brænd en tekst med runer
 7. Lav en lerstegt høne.
 8. Støbe gamle mønter af tin(jvf. besøg på Hedeby museet). Der vil være en beskrivelse på Tydal.
 9. Tur til Flensborg: sejle til Kollund, gå til Kobbermølle, besøg i Flensborg Den gamle kirkegård, SdU’s aktivitetshus samt Duborg. Der vil foreligge det fornødne kortmateriale samt beskrivelse.
 10. Lav en model af et vikingeskib (højst 1 m). Det skal kunne sejle på Trenen.

For at erhverve sig Sydslesvigmærket skal mindst 7 af ovennævnte punkter være lavet, heri skal der mindst indgå 2 hikes/ture.

Seniorer – Blå kant

 1. Find oplysninger om de byer, hvor der er danske spejdere. Lav en collage.
 2. Besøg Tydal med spejdermuseet og løs opgaver om DSSs historie.
 3. Få besøg af en sydslesviger, der fortæller om mindretallet.
 4. Flensborgtur. Besøg Centralbiblioteket, Den Slesvigske Samling, Den gamle Kirkegård, Duborg-Skolen og lav ellers en bytur efter ønske og aftale,
 5. Deltag i “Løvebrølet”.
 6. Vadehavshike. Hikemateriale forefindes på Tydal.
 7. Vandretur/hike: Istedslagets udstrækning (ca. 57 km). Materiale forefindes på Tydal.
 8. Praktisk opgave: Lav et spiseredskab, en ske eller en skål, som skal udhules eller brændes ud.
 9. Byg en tømmerflåde, som fortøjes ved Trenen.Lav et bål på den.
 10. Plank en fisk og steg den på bålet på flåden.

For at erhverve sig Sydslesvigmærket skal mindst 7 af ovennævnte punkter være lavet, heri skal der mindst indgå 2 hikes/ture.