Spejderværdier

Friluftsliv

Spejderarbejde er friluftsliv med holdninger. Naturen er en fantastisk ramme for at udleve spejderidéen; vi oplever naturen, fællesskab på ture og at vi kan klare os selv under primitive forhold. Gennem gode friluftsoplevelser udvikler spejderne forståelse og ansvar for den natur, som vi lever i.

Patruljeliv

Spejderne bliver delt ind i patruljer efter alder. I patruljen kan spejderne i gensidig tillid og respekt udvikles, fordi medlemmerne har forskellige forudsætninger, evner og holdninger. Patruljelivet betyder arbejdsfællesskab i en lille sammentømret enhed, hvor alle har en plads og en funktion, og det er basen i spejderarbejdet.

Learning by doing

I spejderarbejdet lærer man ved at afprøve tingene i praksis. Bagefter kan handlingerne evalueres, så der kan bygges videre på erfaringerne. Der skal gennem hele spejderlivet være udfordringer og oplevelser i vente, så spejderne oplever en løbende udvikling.

Symbolske rammer

Ud fra eventyrrammer skabes der ceremonier og traditioner, hvor fantasien får lov til at udfolde sig. Her kan spejderne lettere frigøre sig fra vante roller, udvikle sig og tilegne sig viden gennem leg indenfor trygge og sjove rammer.

Vejledning

Som spejder lærer man at lede andre og at blive ledt af spejderkammerater. Vejledning handler om at være forbillede for andre og om at kunne lære af dem, som har en større erfaring. Gennem vejledning motiveres spejderne gradvist til større indflydelse og større ansvar.

Internationalt spejderarbejde

Ved at være internationalt orienteret søger vi at skabe medansvar for det internationale samfund og øge den mellem- folkelige forståelse.