Dansk Spejderkorps Sydslesvigs økonomi

Danske Spejderkorps Sydslesvig er en organisation, der drives af frivillige.

Hvor kommer pengene fra?
Indtægterne kommer næsten udelukkende fra spejdernes kontingentbetaling og de såkaldte aktivitetstilskud: støtte fra den danske stat, der uddeles til foreningslivet i Sydslesvig, det idé-baserede børne- og ungdomsarbejde, sociale formål mv.

Aktivitetstilskuddet kommer i Dansk Spejderkorps Sydslesvigs tilfælde fra den pulje, der administreres af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU).  Uden disse midler ville vi skulle bruge endnu flere ressourcer på fundraising og vores aktivitetsniveau f.eks. i forhold til lederuddannelse ville blive væsentligt lavere.

Ansatte
For tiden har vi ikke nogen ansatte, så alle administrative opgaver løses af frivillige. Spejderne har tidligere haft ansatte – men vi har ingen ansatte i øjeblikket. I det omfang vi finder det nødvendigt, køber vi eksterne konsulentydelser.

Hvad bliver pengene brugt til?
Aktiviteter! Vi uddanner unge mennesker i overensstemmelse med vores mission og vision. Det koster, når 20 teenagere fra hele Sydslesvig skal mødes i en uge på vores spejdercenter Tydal ved Tarp. Det koster også at engagere sig i nationale og internationale projekter og at sende spejdere ud i verden for at lære af andre spejdere. Selvfølgelig bliver der også brugt penge på administration: Vi skal f.eks. dokumentere at vi bruger vores midler i overensstemmelse med reglerne og vi bruger også ressource på at rejse og mødes, for at planlægge aktiviteter.

Enhver økonomisk støtte er velkommen
Flere penge kan man altid bruge! Sådan er det nok i alle foreninger, hvor engagerede ledere og medlemmer arbejder for en god idé. Dansk Spejderkorps Sydslesvig er ingen undtagelse. Hvis du vil støtte vores arbejde økonomisk kan du læse mere her og kontakte korpsets kasserer, e-mail kasserer@spejder.de.