Kære Claus – Beorn

Det er ufatteligt for os alle, at du er ”gået hjem” lige ved starten af 100-års jubilæumsåret for Dansk Spejderkorps Sydslesvig, der har 100-års spejderminder som tema. Du og dit liv og dit store virke for Dansk Spejderkorps Sydslesvig udgør en stor del af alle disse mange minder, og hver gang, vi tænker tilbage på Dansk Spejderkorps Sydslesvigs mange år, vil du være i vores tanker, og vi vil lade os inspirere af de spor, du har sat. Du var spejder ud til fingerspidserne, og du ”slap din egen spejder løs” hele tiden, også, når du ikke havde spejderuniform på.

Du elskede fantasirammer og rollespil som pædagogiske virkemidler for spejderne. Vi husker dig i din munkekutte på Blå Sommer 1999. Den munkekutte blev du ved med at tage på i mange år, når der var lejrbål på de næste mange spejderlejre. På den måde satte du fantasien i sving hos dine spejdere, så de kunne udvikle den. Du selv udlevede også dine egne drengedrømme gennem disse rollespil. Du var et meget kreativt menneske med store pædagogiske evner i håndteringen af børn.

Igennem mange år og indtil din død gav du dig selv et spejdernavn, nemlig Beorn, der var taget fra en af heltene i Ringenes Herre, der kunne forvandle sig til bjørnen, Beorn, og når du sad ved lejrbålet levede du dig selv ind i Beorns verden. Dit spejdernavn vil du stadig bære i vores erindring, nu, hvor du ikke mere er blandt os

Du havde særdeles gode idéer, når det gjaldt udfordringer til børn. Det kunne være emner som rumfart, cowboyer, mafia-bekæmpelse, ja vi kunne blive ved. Alt var realistisk iscenesat, og du forstod at lave invitationer, der fik spejderne til at få lyst til at deltage. Korpsets korpsturneringer nød godt af dine mange indfald.

Du var med i Løvebrølsteamet, Dansk Spejderkorps Sydslesvigs kendte senior- og roverløb, og også her sparede du ikke på dine kræfter, men sad oppe hele natten blandt andet med din computer for at notere point og at tage imod sjakkene.

Og naturligvis var du i en meget lang årrække med i Trenefærdsteamet sammen med Mette. Så mangen en spejder har nydt godt af eventyrlige sejladser på Trenen.

Du var selvfølgelig også med i Træ på Ty-teamet, der står for spejdernes og ledernes uddannelse. Også her var din indsats aldeles uvurderlig. Du var en slider. Du skånede ikke dig selv.

På Tydal Jamboretterne var det klart, at du stillede dig selv til rådighed på alle plan. Såvel dine tekniske evner, ideer til aktiviteter og adskillige ideer til at ‘spice’ lejrens dokumentation op, nød korpset stor gavn af.

Du gjorde Sydslesvig kendt ved sammen med Lise at kreére Sydslesvigsk Julekalender under www.julekalender.de. Hvor var det en god idé at få både spejdere og elever til at arbejde sammen for at lave disse 24 plots hver jul! Tak for den muntre underholdning, der var med til at udvikle børn og unge. Og der var rigtig mange rundt omkring i Sydslesvig, der hver dag glædede sig til at se næste følge i julekalenderen.

Som del af korpsledelsen var du i en længere årrække med til både at udvikle Dansk Spejderkorps Sydslesvig og til at præsentere vores korps i de danske korpsledelsers kreds. Du gjorde det med stort engagement og øje for såvel traditioner, værdier og nytænkende udvikling.  Af hjertet tak for din indsats her.

Du stod for administrering af både korpsets hjemmeside og Facebooksider, et arbejde, du udførte med stor ildhu til gavn for alle korpsets brugere. Samtidigt var hjemmesiden og Facebooksiderne korpsets vindue udadtil. Et kæmpe arbejde, som du bare mestrede.

Du var spejder i Ejder Gruppe i Rendsborg som barn og ung,  og du blev senere i midten af 90erne tropleder for Mølle Gruppe i Skovlund, mens du var militærnægter på Spejdergården Tydal. Her var du og Jytte Vester blandt andet ledere og initiativtagere for den minderige spejdertur til Øen Fur – Tour de Fur.

Den tur snakkes der stadig om hos deltagerne med stor taknemmelighed, og turen blev gentaget i  2010, denne gang med spejdere fra Thorsbjerg Gruppe i Sønder Brarup, som du og Lise var ledere for. Men det var ikke kun i Skovlund og i Sønder Brarup, du har været leder. Du var med til at lave en trops-opstart i Nibøl, og du var lærervikar på Før, startede du med stor succes en egen ny trop på øen. Du var yderligere ligefrem ”vandreleder”, dvs., at du stod til rådighed, hver gang en gruppe havde brug for en leder, der kunne tage over, og du gjorde det uanset personlige omkostninger.

Du og Lise var sammen på spejdertur til Stettin i 2013, en tur, I vist var særdeles glade for at have arrangeret. Den bød på spændende oplevelser i et fremmed land.

Ja, og så blev du naturligvis også medlem af Flensborg Gildet for to år siden. Sidste gang du, Mette og Lise optrådte sammen i gildeøejmed var på Hotel Bygholm ved Horsens, hvor I leverede et super show for ca. 200 gildebrødre på Gildemesterstævnet den 29. september 2018.

Vi vil savne dig i vores kreds både i korpset og i gildet, og vi sørger sammen med din familie over tabet af dig.

Hvil i fred, kære Claus!

Æret være dit minde!

Vær beredt!

På vegne af Dansk Spejderkorps Sydslesvig og Sct. Georgs Gildet Flensborg

Ricky Teiwes – Hannes Dau – Brian NielsenAmi Jessen