I 1963 erhvervede Dansk Spejderkorps Sydslesvig spejdergården. De gamle bygninger blev dels nedrevet og genopført og dels restaureret, således at linierne fra 1863 blev bevaret. Tydal er korpsets samlingssted, men har også udviklet sig til et sted for organisationer og foreninger.

Tydal er en gammel udflyttergård (1863) fra den gamle Tydal-landsby, der lå ved Angelbo-vejens vadested over Trenen. Korpset erhvervede gården i 1963. De gamle bygninger blev dels nedrevet og genopført og dels restaureret, således at byggestilen fra 1863 blev bevaret.
Tydal er i dag et mødested for spejdere fra nord og syd, for lejrskoler og foreninger.

 
 

Tydal ligger i den naturfredede Trenedal i Eggebek sogn og er på ca. 75 ha. Jord, som er velegnet til forskellige arrangementer.
Tydal har: En hovedbygning med max. 41 sengepladser.
4 hytter med max. 36 sengepladser.
Opholdsrum, køkken, toiletter og bad.
Efter aftale: undervisningslokaler.
Lejrpladser til ca. 800 deltagere i spidsbelastningstider.
Selvforplejning

 

 

Yderligere oplysninger om pris, forslag til ture og udflugter, muligheder for at handle osv. rekvireres gennem bestyreren eller her gennem vores internetside.

Prislister/ Preisliste (pdf): dansk  deutsch
Reservering/ Reservierung (pdf): dansk  deutsch

Adresse:

Spejdergården Tydal
Tydal 1
D-24852 Eggebek

E.-mail Dss.Tydal@T-Online.de

Tlf. 0049 4609 91030, Fax. 0049 4609 494

Bestyrer: Helmut Werth